Galerija

Kontaktai

Savanoriu pr. 178-309, Vilnius LT-03154

Registracija sverviso paslaugoms

  Pasirinkite įrenginio tipą

  Pasirinkite gamintoją

  Kreipimosi priežastis

  Įkelkite tech. etiketės nuotrauką arba pirkimo dok. kopiją

  Pirkimo data (Nuo šios datos įprastai pradeda galioti garantija)

  Pildydami registracijos formą, pateikite kuo tikslesnę informaciją – taip Jūsų problemą išspręsime greičiau.

  Itin skubiais atvejais skambinkite serviso tel. +370 625 45 555

  Darbų kaina

  Garantiniai atvejai

  Negarantiniai atvejai

  Atvykimas į gedimo vietą ir valandos trukmės patikra siekiant nustatyti gedimą kainuoja 90 €.

  Papildomos darbo valandos vertinamos 50 €/h.

  Jei nustatomas garantinis gedimas, darbų kaina vertinama pagal garantines sąlygas. Sudarius techninės priežiūros sutartį, darbų kaina nustatoma vadovaujantis sutarties sąlygomis.

  Jei garantija darbams tebegalioja ir nustatoma, kad gedimas įvyko dėl netinkamai atliktų darbų, remonto darbus atliekame nemokamai.

  Darbų garantija

  •  „Fotovoltika“ įrengtoms saulės elektrinėms taikoma 10 metų garantija atliktiems darbams.

  Produkto garantija

  • Jei produktui dar galioja gamintojo suteikta garantija, įrenginys taisomas pagal garantijos sąlygas. T.y. kai kuriais atvejais gamintojas keičia visą prietaisą arba kompensuoja dalių keitimą. Remonto darbų kaina vertinama atskirai.
  • Gamintojo garantija gali negalioti, jei gedimas įvyko dėl netinkamos eksploatacijos, savavališko neprofesionalaus remonto arba trečiųjų šalių veiksmų.

  Gedimas nelaikomas garantiniu, jei:

  • pasibaigęs garantinis laikotarpis produktui arba „Fotovoltika“ atliktiems darbams.
  • Jei gedimas įvyko dėl netinkamos eksploatacijos, savavališko neprofesionalaus remonto arba trečiųjų šalių veiksmų.

  Turite klausimų? Reikalinga konsultacija?

  Susisiekite su Fotovoltika komanda.